[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว6

คำชี้แจงและแบบประเมิน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 2

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน