[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

- งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

- งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

- งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

- งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา