[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  
 

 4044

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2562

คู่มือ 360 องศา_คู่มือการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

คู่มือการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

คู่มืองานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

รายงานผลการดำเนินงานสรรหาบรรจุแลแต่งตั้ง ปี 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา สายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ