[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
 

- การให้บริการงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- คู่มือการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

- คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- คู่มือการเลื่อนเงินเดือน 38 ค. (2) 

- คู่มือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครูแบบร้อยละ