[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 832    Bookmark and Share    
 
 

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน โดยนางจีรฉัตร  ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ

ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น