[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู และโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 121    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู และโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และติดตาม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น