[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 125    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 14  สิงหาคม  2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง (Cabin mock up) เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจำลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสำหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอินCheck – in Area , Lounge และ Boarding Gate และส่วนการเรียนรู้ใน Aviation Management System ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ได้แก่ Catering , Flight Operations , Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน  อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง โดยจำลองส่วนสำคัญในการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ของการจัดการธุรกิจการบิน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตและมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภาคเหนือ

โอกาสนี้  ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ
ดูภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น