[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 217    Bookmark and Share    
 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6กรกฏาคม 2562 โดยมีครูและนักเรียน เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร ดังนี้ 

1. เด็กหญิงหญิงจ่าม , เด็กหญิงหอมนวน ปานสกุล และเด็กหญิงรตนะวรรณ เตชะยา โรงเรียนสองแคววิทยาคม ชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันงานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครูผู้ฝึกสอน นางปิยะนันท์ พลวัน และนายณัฐพงค์ โพธิวงศ์ โดยมีนายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล 
2. นายวุฒิไกร วิรุฬห์สกุล , นายเมธิชัย คำใสสุวรรณ และนายเฉลิมชัย คำใสสุวรรณ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันงานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครูผู้ฝึกสอน นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์ และนายเอกชัย จีปิน โดยมีนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล 
ทั้งนี้ นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นอกจากจะได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรแล้ว ยังได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย 
3. นางนภัสวรรณ พิทาคำ และนางสาวมาลิณี นวลแบน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ นายสุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัล 
4. นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ  และ
 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์  โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภาษาไทย

5. นางสาวปาลินี เมืองมูล โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครูผู้ฝึกสอน นายจิรายุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์ 
6. นางสาวปวรา จันทรา โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครูผู้ฝึกสอน นางสุพิชาติ บุญศิริรัช 7. นางสาวลักษิกา จิตเมตตาบริสุทธิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ

เรียบเรียงโดย ศน.ฐิติพร ไขแสง
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น