[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดการประกวดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 138    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบนส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 74 โครงงาน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 โครงงาน มีนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 370 คน การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน กล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจากนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องโสตฯอาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น