[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 197    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน ดำเนินการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ประเมิน ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น