[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้ง14/2562
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 279    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 3 เมษายน  2562  เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ 

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และประชาชนด้วยความรู้คู่คุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 “เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วันที่ 1 เม.ย. 62 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
2. วันที่ 1 เม.ย. 62 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ 
สานฝันการกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบมีสิทธิขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ..
5. วันที่ 2-6 เม.ย. 62 งานจัดประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “Apps for Thailand 4.0” ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
ข้อราชการจาก สพฐ. 
1. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 14/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ดูภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น