[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2562
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 205    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ 

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
 “เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา
2. วันที่ 2 มีนาคม 2562 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ “Student : Market” ณ สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ จ.สุโขทัย
3. วันที่ 6 มีนาคม ประธานหารือความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ 
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
4. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
 รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
5. หลักสูตร English Program และ Mini English Program ของ สพฐ. ยังคงเดิม
6. การประเมินความดีความชอบ
ข้อราชการจาก สพฐ. 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษไทย ของโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น โดยสถาบันภาษาไทย สวก.
2. อนาคตสดใส ด้วยพลังเงินออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ
3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง คำของพ่อ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จ. อุดรธานี
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 11/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น