[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
  supaporn  วันที่โพสต์ เสาร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 154    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำการแข่งขันทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ม.1-3 2. กิจกรรมการคัดลายมือ ม.1-3 3. กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.4-6 4.กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 และ 5. กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-6 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าทำการแข่งขันระดับภาคเหนือ และระดับประเทศต่อไป
ภาพ/ข่าว ศน.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น