[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 284    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 11  มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 3 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ต้นสังกัด ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ  รวมจำนวน  3 ราย  ประกอบด้วย

1  นางสาวฐานมาศ  คนหมั่น วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
2  นายชัยวัฒน์  จันทะกี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
3  นายพิทยา  อินต๊ะกัน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น