[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 374    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในการนำมาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th/

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น