[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 45/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 11 ราย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจุไรพร กาพย์ตุ้ม วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2. นางสาวน้ำผึ้ง อภิรักษ์ วิชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้ง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก เขต 34 และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายฉัตรชัย วัฒนพันธ์ ผู้จัดการส่วนวิศว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ระดมความคิดกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์กร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดประเด็นกลยุทธ์ และการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานสหวิทยาเขตกลุ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (The Foundation for the Education of Rural Children : FERC) โดย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกรีฑา ณ ศาลาสหมิตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนหอพระ รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ V
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่ตื่นวิทยาคม จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ครบรอบ 38 ปี และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอจอมทอง จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.)
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และพิธีเปิดโครงการชีววิถีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในโอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.6
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 !!คัดค้าน!! แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คัดค้าน แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษกร ภมรศิลปิน ข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียนทุน จำนวน 5 คน สังกัด สพม.34 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/135 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>