[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

9 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สารภีพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ “เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม” SPP Open House ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นายอวยชีย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 และ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ โดยมีนาย ชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนคุณภาพอำเภอเชียงดาว ภาพ/ข่าว : ศน.วร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกันเป็นประธาน เปิดงานตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.(ภาษาจีน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายเจดีย์ เดช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สถานศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมนิทรรศการ พื้นที่นวัตกรรม ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พลเมืองเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เปิดบ้านวิชาการ Wattanothai Open House 2018
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “Wattanothai Open House 2018” โดยมีนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวรายงาน ที่ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เปิดรั้ววิชาการ Open House 2019
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม Open House 2019 โดย นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กีฬาคุรุสัมพันธ์ น.ส.หยวก สพม.34
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.ณ สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูด้านสันทนาการ ในการนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวรายงานวัตถุประสง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ให้พรเทศกาลขึ้นปีใหม่
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 34 กล่าวให้พรและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีที่ผ่านมา และขอให้บุคลากรทุกท่านยึดประโยชน์ของนักเรียนและสถ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เดินทางส่งและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางส่งนางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับแต่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีงานวันครูสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีงานวันครู ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ประจำปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
งานวันครูสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีงานวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ประจำปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/158 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>