[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

24 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดพิธีโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ P.W.T.K Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายพิษณู พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอปาย นายสังคม คัดเชียงแสน ได้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย บ้านเรียนอเล็กแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ School of Happiness
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ School of Happiness ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม video conferenceารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา รับชม video conference เพื่อรับทราบการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทำความสะอาดถนน และลานจอดรถโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ และลดมลพิษจากฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิด ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 42 โรงเรียน 150 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย บ้านเรียนภูคัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กอ.รมน.จังหวัด ชม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาโรงเรียนสันกำแพง
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาย เจดีย์ เด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนหอพระเปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพันแจ่ม โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ กล่าวรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 หารือการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือกับ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กอ.รมน.จังหวัด ชม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนพร้าววิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม 4.0 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วางศิลาฤกษ์วิหารพระพุทธพรหมมงคลอินทจักรรักษา (หอคำรำเพย) ร่วมกับพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ โรงเรียนได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ40ปี และเปิดบ้านวิชาการรำเพยล้านนา เพื่อส่งเสริมให้นัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการเปิดบ้านบานชื่น “ สันทรายสร้างสรรค์ เลิศล้ำวิชาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ” โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี แล้วยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กอ.รมน.ชม.ขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดย วิทยากรจิตอาสา 904 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม ก่อนดำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/158 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>