[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 26/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ.
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่สะเรียง ”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิบัญชาเมฆ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนแม่แตง ตั้งอยู่เลขที่ 115/2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โดย นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ตำแห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ 53 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 25/2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผูอำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมวางแผนโครงการพัฒนาครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2562 กับรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34ประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโครงการโรงเรียนสุจริต ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ ห้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 ช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 24/2564
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน ดำเนินการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้แก่ นักเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 คน ระหว่างวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนาง ฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนเกิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอแม่แจ่ม
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่แจ่มและเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ครั้งที่ 1 /2562 ของโรงเรียนแม่แจ่ม โดยมีนายปัณณทัต อิ่นคำปลัดอำเภอแม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>