[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ให้แก่ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมเบื้องต้นได้ จำนวน 42 โรงเรียน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจั้งหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจั้งหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 1 ปี โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สระเกล้าดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 19 เมษายน 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) สระเกล้าดำหัวสูมาคารวะ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) อบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแกนกลางแนวใหม่ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) อบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแกนกลางแนวใหม่ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ระหว่าง วันที่ 19 – 20 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2562 เวล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.34 สระเกล้าดำหัว ผอ.สพม.34 รอง ผอ.สพม.34
วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) สระเกล้าดำหัวสูมาคารวะ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประกวดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน
วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงานการประกวดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561ระดั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส
วันที่ 18 เมษายน 2562 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก และบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 16/2562
วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.คร้งที่ 15/2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันป่าตองวิทยาคม เปิดอาคารเรือนนอนเพชรนครพิงค์
วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอาคารเรือนนอนนักเรียนหญิงเพชรนครพิงค์และศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวความเป็นมาในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรือนนอนนักเรียนหญิงเพชรน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้ง14/2562
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แตง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า 360 องศา
โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เหลียวหลัง แลหน้า 360 องศา การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยีนดีกับนักเรียน
สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 7คน ดังนี้ 1. นายณัชพล รักอริยะธรรม นักเรียนชั้นมั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.จอมทอง จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบ
โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดตัวหนังสือพิมพ์ชายด์ไทยนิวส์เพื่อเด็กและเยาวชน
วันที่ 30 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเชียงทอง ชั้น 10 โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดตัวหนังสือพิมพ์การศึกษาเด็ก และเยาวชนชายด์ไทยนิวส์ โดยมีนายธนชัย เทศะแพทย์ หน.โครงการ นสพ.เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน หรือชาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกติดตามการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/160 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>