[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

11 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม ก่อนดำเนินการป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยาและโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อจากนั้น ตรวจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามความร่วมมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 10 มกราคม 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีวัตถุปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “EDUdigital 2019”
วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34,35,36,37 และส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน
วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์แนวใหม่ ให้แก่ รองผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดลานกีฬาเพื่อประชาชน เพื่อส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 23 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรียมความพร้อมเปิดงานลานกีฬาเพื่อประชาชน ระดับภาคเหนือ
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสันกำแพง ข้าราชการค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ม.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน EDUdigital 2019
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้พรและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินมาตรฐาน
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 49/2561
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49 /256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจีไอ จำนวน 100 คัน
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีรับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจีไอ จำนวน 100 คัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 128,982 บาท ให้แก่ เด็กนักเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น และกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 10 คัน, โรงเรียนแม่แต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสันกำแพง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีครบรอบ 113 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีทุกฝ่าย จัดงานครบรอบ 113 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (24 ธันวาคม แห่งการพระราชทานนาม) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจากสพฐ.ศึกษาธิการภาค 15 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา.13.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางฐิติพร ไขแสง และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ซึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาและงาน EDU digital2018
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมงาน “EDU digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/154 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>