[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน สหวิทยากลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ,โรงเรียนแม่ลาน้อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัด สพม.34
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 1,500 คน ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ข้าราชการครูและบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการนี้ นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ มูลค่ารวม 800,000 บาท
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นตัวแทนรับมอบโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รวมมูลค่ารวม 800,000 บาท จากกลุ่ม Australian New Zealand Women’s Group Bangkok และ New Zealand Society Thailand โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันกำแพง มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 401 คน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น 661 คน โดยได้รับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สะเมิงพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เยือนบ้านสามเมิง โดย นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ให้แก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางและติดตามงานนโยบายของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับบริษัท ไซนีส อบร็อค สตีดดี เซ็นเตอร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ดอยเต่าวิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วันที่่ 6 มีนาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เข้าพบ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช.
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือจัดการศึกษาเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา กับโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.หางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ รับการประเมินการบริหารจัดการ ระดับ ScQA
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ปายวิทยาคารร รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลระดับ ScQA
วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม. 34 สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสองระดับประเทศ
วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.19 น. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาไทย และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมี พันเอกสืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทน ผู้บัญชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/158 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>