[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 กำกับติดตามให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 ขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8:30 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ “ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM : Modern Trade Business Management) ภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 กำกับ ติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีเปิดงาน CHIANGMAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงาน CHIANGMAI IT JOB FAIR & CAREER EX
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ทุกโรงเรียน 42 โรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22/2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท(FERC)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (The Foundation for the Education of Rural Children : FERC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นักเรียนทุน จำนวน 3 รุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนทุน รุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ณ ห้องประชุมวชิรธาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคํา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรยาย การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยาย การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา ให้คณะผู้บริหารโรงแรียนแม่แตง ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ห้อง 429 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 21/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เจ้าภาพจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน ระดับภาคเหนือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้บริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด โดยมี นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะข้าราชการครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/160 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>