[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

29 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22/2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท(FERC)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (The Foundation for the Education of Rural Children : FERC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นักเรียนทุน จำนวน 3 รุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนทุน รุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 ณ หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ณ ห้องประชุมวชิรธาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณโรงแรมคุ้มภูคํา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรยาย การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยาย การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา ให้คณะผู้บริหารโรงแรียนแม่แตง ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ห้อง 429 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 21/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เจ้าภาพจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน ระดับภาคเหนือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้บริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด โดยมี นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะข้าราชการครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้บริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
หารือจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา อ.ดร.พันธุ์ทิพย์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.นางพรทิพย์ นิรันดร์ธรรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม .34เปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์อบรมจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของ ส.บ.ม.ท.
สพม.34มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/158 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>