[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

3 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 27/2562 และประชุมมาตรฐานเขตฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผูอำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562 โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะทีมบริหารองค์กร และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายโกศล ปราคำ และดร.ทวี อุปสุขิน ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการวางแผนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 54 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศ รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมนิเทศ รร.ขุนยวมวิทยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 26/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ.
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่สะเรียง ”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มูลนิธิบัญชาเมฆ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนแม่แตง ตั้งอยู่เลขที่ 115/2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โดย นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ตำแห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ 53 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 25/2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผูอำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมวางแผนโครงการพัฒนาครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2562 กับรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/158 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>