[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ ( Open House )
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงาน การจัดน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะครูและนักเรียนในสังกัด สพม.34 เข้าค่ายเยาวชนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Winter Camp Welcome Winter Olympic Games Beautiful Beijing 2019)
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอรนงค์ เยี่ยมเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เดินทางส่งคณะครูนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีครบรอบ 114 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครบรอบ 114 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู นักเรียน
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 49/2562
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมยุพราชรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เมื่อวัน ที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียน,สัดส่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การแข่งขันกีฬาสามัญสามหมอกเกมส์ ครั้งที่ 5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสามัญสามหมอกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 48/2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 48/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 8 ราย
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวเกศินี วิธุระ วิชาเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันกำแพง จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ ดอกแก้วเกมส์ ” ครั้งที่ ๖๘
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี โรงเรียนสันกำแพง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ ดอกแก้วเกมส์ ” ครั้งที่ ๖๘ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 แสดงความยินดีกับว่าที่ศึกษานิเทศก์
นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.34 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 47/2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะ Coding and Programing โดยใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/165 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>