[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

30 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดี
วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีให้กับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสเกษียณอายุราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอล พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 29 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอล พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหาปัจจัยสมทบทุนจัดหารถรับส่งนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
วันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562 ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ขนาดเล็ก) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายนิมิตร ไทยดำรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา ประจำปี 2562 ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คน ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู และโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลในโครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลในโครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว ทาง สพฐ. และ สอศ. ได้มีการทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือกันในกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ขุนยวมวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดกลาง) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562
วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 104 คน ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดงานยกระดับคุณภาพการศึกษา Best Practice
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ เขต1
วันที่ 21 กันยายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามโครงการการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เครือข่ายของ ดร.วราภรณ์ อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เยี่ยมชมร้านกาแฟ Teak Cafe โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมชมร้านกาแฟ Teak Cafe โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน โดยมี ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ , โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการให้บริการกับเจ้าหน้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียน รร.สันกำแพง รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 17 กันยายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะวิทยากรพี่เลี้ยง (Coaching Team ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/162 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>