[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ 53 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 25/2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผูอำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมวางแผนโครงการพัฒนาครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2562 กับรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34ประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโครงการโรงเรียนสุจริต ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ ห้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 ช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 24/2564
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน ดำเนินการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้แก่ นักเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 135 คน ระหว่างวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนาง ฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนเกิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอแม่แจ่ม
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่แจ่มและเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ครั้งที่ 1 /2562 ของโรงเรียนแม่แจ่ม โดยมีนายปัณณทัต อิ่นคำปลัดอำเภอแม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ร่วมหารือการดำเนินงานโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 กำกับติดตามให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 ของ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 กำกับติดตามให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 ขอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มิ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8:30 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ “ศิลป์-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM : Modern Trade Business Management) ภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/165 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>