[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

5 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ประธานสหวิทยาเขต ,เลขานุการสหวิทยาเขต, ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่,ประธานกลุ่มเครือข่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันสถาปนาโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ \"เมืองตื่น Open House 2018 \"ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 42/2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42 /2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)ในประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณปี 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41 /2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และคณะข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม. 34 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 /2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.10 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39 /2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สภากาแฟเชียงใหม่
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม่ โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในการประสานงานและปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กิจกรรมสะท้อนคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับข้าราชการครูสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ประกอบด้วย ข้าราชการครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 แสดงความยินดี
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นางพรพิไลย คำติ๊
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ต.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น สพม.34 จัดอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 100 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/154 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>