[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

13 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ระดมความคิดกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์กร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดประเด็นกลยุทธ์ และการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานสหวิทยาเขตกลุ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (The Foundation for the Education of Rural Children : FERC) โดย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกรีฑา ณ ศาลาสหมิตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนหอพระ รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ V
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่ตื่นวิทยาคม จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ครบรอบ 38 ปี และกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬา – กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอจอมทอง จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.)
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ประจำอำเภอสันป่าตอง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และพิธีเปิดโครงการชีววิถีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในโอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.6
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 !!คัดค้าน!! แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คัดค้าน แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษกร ภมรศิลปิน ข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียนทุน จำนวน 5 คน สังกัด สพม.34 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/162 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>