[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

2 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.จัดประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC) โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.ตรวจราชการการจัดหลักสูตรทวิศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 3 ราย
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ รร.เชียงดาววิทยาคม
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล(Vedio Conference)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพฐ.ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์และนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู และนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่่ 11 /2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ, นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , ดร.ชวินทร์ณวัฒ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ครั้งที่1/2563
วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง, นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู, นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกติดตา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และได้ส่งตัวมารายงานต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสมบัติ ชุมภ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ และคณะทำงานสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 52 ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่่9/2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.กาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้ นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ณ ลานอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) การสอบในครั้งนี้มีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 401 คน แบ่งเป็น 2 สนามสอบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และจังหวัดแม่ฮ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/167 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>