[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศา รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน นิลเสวต (อาคาร 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 3 เม.ย.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ / 3 เม.ย.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 3 เม.ย.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 เม.ย.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ขอเสนอการให้บริการจัดส่งผลการเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนทางไปรษณีย์ / 3 เม.ย.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 27 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม 23 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 23 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 23 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 17 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง และก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ \"we Love Chiang Mai\"/ 13 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   กบข. ประชาสัมพันธ์โครงการ ออมเพิ่มดี มีแต่ได้ 12 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักประชาสัมพัมธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 10 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ 10 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขอเชิญชวนสนับสนุนเสื้อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai 5 มี.ค.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมัครตั้งบัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563 4 มี.ค.2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/214 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>