[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด 18 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.สพฐ.โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนไอเวิลด์ ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร : การสร้างแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และการบริหารโรงเรียนแบบผสมผสาน : หลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบ (Blended School : One School Two Systems Approach) โดยใช้แฟลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น \"มารยาทไทย และมารยาทในสังคม 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2563 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กาประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.วิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จัดทำค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมการบินภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน \"มหกรรม CHIANGMAI AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1 17 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น\"มารยาทไทย และมารยาทในสังคม\" 13 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคใประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE)และการบริหารสัญญา 13 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 13 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ เชิญเยาวชนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายการเงินและจัดกิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ 11 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.แจ้งบันทึกความร่วมมือสร้างการรับรุ้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน 7 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24) 7 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประกาศทุน 2020 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA ) ประจำปีการศึกษา 2564 7 ก.พ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Easy Stat รู้จัก เลือกได้ใช้เป็น สำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ 7 ก.พ.2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/212 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>