[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2562 21 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง \"หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ\" Run For Road Traffic Victims 17 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” 17 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 17 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพัธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ \"Digital Thailand Big Bang 2019\" 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างภาคสนาม จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งาน แนะเด็ไทยให้พบแนว : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ\' สำหรับครูมัธยม (ภาคเหนือ) 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT Inspiration 8th 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12 11 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ทุนสัมมนาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 11 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน 9 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมจัดกิจกรรมค่าย Robot ฐานการเรียนรู้ด้วยการเขียนโปรแกรม Coding 8 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ - กิจกรรม ติ 7 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชุทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 27 ก.ย.2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/546 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>