[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร\"เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560\"รุ่นที่ 1-รุ่นที่3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร\"หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP\"รุ่นที่1-รุ่นที่3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร\"เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง\"รุ่นที่1-รุ่นที่6 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร\"ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน\"รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   Japan Airlines ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย \"Chem Challenge\" ครั้งที่ 9 4 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยกุฏิสุนทรภู่ ขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการแต่งคำประพันธ์ ฯ 4 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.สุโขทัย 1 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 2 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ 2 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 2 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยงานพัฒนาหจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562 26 พ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ \\\"Young Al Rovotics\\\" รุ่น 2 25 พ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษา จัดส่งนวัตกรรมด้านพลังงานและสอ่งแวดล้อมชุมชน ประกวดใน\"งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงาานเพื่อท้องถิ่น\" 25 พ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 22 พ.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 21 พ.ย.2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/548 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>