[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดงานยกระดับคุณภาพการศึกษา Best Practice
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 161    Bookmark and Share    
 
 
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ต่อจากนั้น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบวาระ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเพื่อส่งเสริมการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น