[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 313    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  พร้อมทั้งแสดงความยินดี จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นางพรทิพย์  นิรันดร์ธรรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2.น.ส.สุวนันท์  แก้วสิงห์สุ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนปายวิทยาคาร 3.น.ส.พิมพา เวโรจน์กรณ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 4.นายศุภฤกษ์  ปาสาทัง วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 5.น.ส.บงกช  ศิลป์มิตรภาพ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 6.น.ส.วิชุณี  อุปเส็น วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนขุนยวมวิทยา 7.น.ส.อาทิตยา  ปัญญาพฤกษ์ วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

โอกาสนี้ ขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

การบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ 
ดูภาพกิจกรรม

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น