[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 265    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
1. โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอน โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพรพะราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
2. เพศวิถีศึกษา : ในการจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 1
ข้อราชการจาก สพฐ.
1. การนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงในการพัฒนามาประกอบการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
1. GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 3
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 20/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น