[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48)
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 449    Bookmark and Share    
 
 

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งการศึกษาของผู้เรียน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

ภาพกิจกรรม gg.gg/saatcm62

ดูรูปกิจกรรม

   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น