[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 281    Bookmark and Share    
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 2.นางสาวพิชญ์วลัญช์ สมสัตย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 3.นายชนะภัย ศิริ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่แจ่ม 4. นางสาวจินดาพร จันทร์แสตมป์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 5.นายธานี เบญจวรรณ์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

โอกาสนี้ นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น