[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2562
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 367    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 1 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร (แก้มลิงหนองใหญ่)

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครูโดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วันที่ 29 เม.ย. 62 เป็นประธานการประชุมการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2. วันที่ 1 พ.ค. 62 ร่วมงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อราชการจาก สพฐ.
1. การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3. สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 18/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ


เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ 

ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น