[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 308    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้

“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
1. ศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วันที่ 15 เม.ย. 62 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับผลกรทบจากพายุฤดูร้อน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพม. 41
2. วันที่ 19 เม.ย. 62 การเปิดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
3. วันที่ 20 เม.ย. 62 ประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 ณ สระว่านน้ำ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
4. วันที่ 22 เม.ย. 62 ร่วมประชุมปฏิบัติการ Education digital transformation Workshop (CIO) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
5. แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International micro : coding Championship 2019 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 เม.ย. 2562
ข้อราชการจาก สพฐ.
1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติ และสมาธิเป็นฐาน
2. สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 17/2562 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น