[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 DS Network Camp 2018 พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 399    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 DS Network Camp 2018 พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านงานสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ให้แก่ นักเรียนและครูในเครือข่ายเทพศิรินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน115 คน ระหว่างวันที่ 2325 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์สั้น คลิปวีดีโอ และกระบวนการนำเสนอ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ของโรงเรียน รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายรำเพย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของเครือข่ายรำเพย โดยการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม DS Network ขึ้นในโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ และพัฒนาศักยภาพของชมรม/ชุมนุม DS Network ที่มีอยู่แล้ว สู่ความเป็นเลิศในงานด้านสื่อสารมวลชน

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดค่ายกิจกรรม "เครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 9 " DS Network Camp 2018 เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านงานสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ ในการดำเนินการเรื่องข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศในโรงเรียน เพื่อรวบรวม ผลิตสื่อ นำเสนอ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกองค์กร ระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน และการสื่อสารระหว่างโรงเรียนด้วยกัน รวมถึงการสื่อสารระหว่างนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าในแต่ละแห่ง และมีเป้าหมายสำคัญ คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีเป้าหมายพัฒนากิจกรรมตามโครงการเทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง ที่เกิดจากแนวความคิดจากสัตยาบัน กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์ของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไกลในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีเป้าหมายที่พัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนให้ทันกับยุคสมัยกระแสสังคมเทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น