[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 45/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 436    Bookmark and Share    
 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45 /2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้
1. “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้
- การแก้ปัญหาระบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
- การออกแบบหลักสูตรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
-  การศึกษา การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. “เลขาธิการ กพฐ .พบเพื่อนครู” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยยึดให้นักเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ เพื่อค้นพบความถนัดของตนเองโดยโรงเรียนสามารถทำหลักสูตรและวัดประเมินผลได้เอง
- รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “WRO 2018 : World Robot
Olympiad 2018” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
- ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง และติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
- การรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
- การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
-  การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน ต่ำกว่า 40 คน
 3. ข้อราชการจาก สพฐ.
- ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบบ่อ
1. ลูกหนี้เงินยืมค้างชำระเป็นเวลานาน
2.การบันทึกล้างหนี้เงินยืมในระบบไม่เป็นไปตามจริง
3. เงินประกันสัญญา เงินฝากคลังไม่เป็นไปตามปัจจุบัน
4. เงินฝากธนาคาร
5. การตรวจพัสดุประจำปี
-  ความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬาสู้ความเป็นเลิศของโรงเรียนสารคามพิทยาคม
- โครงการอ่างขางโมเดล จังหวัดเชียงใหม่
ต่อจากนั้น เวลา 09.15 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 45/2561 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น