[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.นางพรทิพย์ นิรันดร์ธรรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม .34เปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์อบรมจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของ ส.บ.ม.ท.
สพม.34มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48)
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้การสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน รุ่นที่ 1
สพม.34เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้การสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดการประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียนสมาชิกในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จำนวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 และคณะ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา นายอำเภอ นายก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0
วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0 ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 66 คน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ให้แก่ ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมเบื้องต้นได้ จำนวน 42 โรงเรียน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจั้งหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจั้งหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/162 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>