[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

24 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.45 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 29/2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะทีมบริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ MOU โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่งกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สพม.34” อีก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 59 ปี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 59 ปี โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวรายงาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
สพม.34 จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 หารือความร่วมมือการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 10 กรกฎาคม นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตแ 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน เพื่อสร้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 28/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหาร และวิชาการโรงเรียนละ 6 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดการประกวดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบนส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา เข้าร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำเสนอการสะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 MOU รายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพกับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Credit – based Upper Secondary Schools) กับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพงานแนะแนวในสถา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาครูเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยเป็นฐาน:หลักสูตรการเรียนการสอน Active Learning
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขอแสดงความยินดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ และนางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ ข้าราชการครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภาษาไทย และนางน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 42 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน
สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน ระหว่าง วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา สพม.34 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา โดยได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนละ 6 คน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรับรู้และร่ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>