[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

30 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “Preserving Thai Culture toward Globalization” วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน,พัสดุ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมี นางฉว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน รร.ฝางชนูปถัมภ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามผลการดำเนินงาน รร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายโกศล ปราคำ พร้อมด้วย ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกองทุน และpartnership school
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน รร.ขุนยวมวิทยา
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 หารือการพัฒนารายวิชาเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา เครดิตเป็นฐาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมหารือการพัฒนารายวิชาเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา เครดิตเป็นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) กับมหาวิทยาลั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะผู้วิจัย เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลวิจัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี จำนวน 19 ราย ได้แก่ 1.นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง วิชาเอกการเงินและบัญชี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2.นางสาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 33/2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน รร.สองแคววิทยาคม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการติดตามครั้งนี้ได้ให้ทีมศึกษานิเทศก์ช่วยชี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิ CCF
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ยุพราชวิทยาลัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พระพรหมมงคล.วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น )ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) ให้แก่ นักเรียนภาษาฝรั่งเศสในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จาก 13 โรงเรียน จำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก่อยวิทยาคม ทำบุญสืบชะตาหลวงครบรอบ 63 ปีและทำบุญทอดผ้าป่า
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน ครบรอบ 63 ปี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โอกาสนี้ นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 32/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>