[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ เขต1
วันที่ 21 กันยายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามโครงการการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เครือข่ายของ ดร.วราภรณ์ อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เยี่ยมชมร้านกาแฟ Teak Cafe โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมชมร้านกาแฟ Teak Cafe โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน โดยมี ดร.กัญญา สมบูรณ์ ผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
วันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ , โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการให้บริการกับเจ้าหน้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียน รร.สันกำแพง รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 17 กันยายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะวิทยากรพี่เลี้ยง (Coaching Team ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562
วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยมห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.เชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 (Symposium 2019) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ออกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกติดตามการด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ฮอดพิทยาคม รร.แม่แจ่ม จัดการเรียนรู้เชิงรุกพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการ(Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC
วันที่10 - 11 กันยายน 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนแม่แจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้รับการสนับสนุนจากคุรุสภา โดย ดร.อว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง
วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษาเทศก์ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง และนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์จิทัลที่ไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายศราวุธ นนทะธรรม วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสันติสุข 2. นางสาวณัฐสุดา เกศา ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทักษิณานุปทาน
วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 และเป็นพระบรมราชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมหารือการจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต และศึกษานิเทศก์ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดประชุมทางวิชาการและแสดงผลงานของครู นักเรียน ประจำปี 2562 (Symposium 2019) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 35/2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 MOU กับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน จาก 14 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรมแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสะท้อนคิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>