[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

4 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 คน มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำทะเบียนป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นักเรียน รร.อรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ดอยเต่าวิทยาคม รับการประเมิน นร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
(วันที่ 2) สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ต.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษารา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี สู่เส้นทางสาย 61
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ,นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดี
วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีให้กับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสเกษียณอายุราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอล พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 29 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอล พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหาปัจจัยสมทบทุนจัดหารถรับส่งนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
วันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562 ให้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ขนาดเล็ก) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายนิมิตร ไทยดำรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา ประจำปี 2562 ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คน ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โอกาส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู และโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลในโครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลในโครงการสะพานเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว ทาง สพฐ. และ สอศ. ได้มีการทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือกันในกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ขุนยวมวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดกลาง) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562
วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 104 คน ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดงานยกระดับคุณภาพการศึกษา Best Practice
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>