[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาและงาน EDU digital2018
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมงาน “EDU digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 48/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48 /256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกำลังกาย
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสันกำแพง เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จังห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เข้าตรวจสภาพอาคารเรียนประกอบการขออนุมัติรื้อถอนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าตรวจสภาพอาคารเรียนประกอบการขออนุมัติรื้อถอนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การจัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู สหวิทยาเขตดอยอ่างขาง จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประสานงานราชการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประสานงานราชการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ สำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 47/2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47 /256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัญสามหมอกเกมส์ครั้งที่ 4
วันที่ 6 ธ.ค.2561 นายพิษณุ พินิจ รองผอ.สพม.34 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัญสามหมอกเกมส์ครั้งที่ 4 จัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพม.34 และการศึกษาพิเศษ รวม12 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.40 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานธุรการโรงเรียนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานธุรการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การรับรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทพระปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ภาพ/ขาว ศน.อรสา ดีทุ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แตง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC สู่การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC สู่การมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง จำนวน 61 คน ณ ศูนย์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนแม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้พาคุณไช่ บินบิน คุณเฉิน หยิน คุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ คณะอาจารย์และผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียงสา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้น นโยบาย สพฐ. ปี 2562 เรื่องการพัฒนานวัตกรรมครู ผู้บริหาร และเทคโนโลยีด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเจ้อเชียง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมแลกเปลี่ยนและดำเนินการศึกษาการทำข้อตกลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/156 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>