[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับบริษัท ไซนีส อบร็อค สตีดดี เซ็นเตอร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ดอยเต่าวิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วันที่่ 6 มีนาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เข้าพบ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช.
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือจัดการศึกษาเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา กับโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.หางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ รับการประเมินการบริหารจัดการ ระดับ ScQA
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และคณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ปายวิทยาคารร รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลระดับ ScQA
วันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับScQA ประกอบด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม. 34 สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสองระดับประเทศ
วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มี.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.19 น. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาไทย และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมี พันเอกสืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทน ผู้บัญชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดพิธีโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ P.W.T.K Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายพิษณู พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายอำเภอปาย นายสังคม คัดเชียงแสน ได้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย บ้านเรียนอเล็กแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ School of Happiness
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ School of Happiness ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม video conferenceารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา รับชม video conference เพื่อรับทราบการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทำความสะอาดถนน และลานจอดรถโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ และลดมลพิษจากฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิด ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 42 โรงเรียน 150 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัวที่จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย บ้านเรียนภูคัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.พ.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กอ.รมน.จังหวัด ชม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาโรงเรียนสันกำแพง
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาย เจดีย์ เด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/160 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>