[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

21 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 33/2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน รร.สองแคววิทยาคม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการติดตามครั้งนี้ได้ให้ทีมศึกษานิเทศก์ช่วยชี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิ CCF
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ยุพราชวิทยาลัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พระพรหมมงคล.วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น )ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) ให้แก่ นักเรียนภาษาฝรั่งเศสในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จาก 13 โรงเรียน จำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก่อยวิทยาคม ทำบุญสืบชะตาหลวงครบรอบ 63 ปีและทำบุญทอดผ้าป่า
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน ครบรอบ 63 ปี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โอกาสนี้ นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 32/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/25
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อมอบนโยบายโดยเน้นย้ำขอให้ทุกคนยึดหลักแนวทางในการทำงาน ต้องมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีที่สุด โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ส.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ”
โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด สพม.34 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 30/2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ค.2562 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม กิจกรรม “การอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/159 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>