[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน 9 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมจัดกิจกรรมค่าย Robot ฐานการเรียนรู้ด้วยการเขียนโปรแกรม Coding 8 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ - กิจกรรม ติ 7 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชุทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 27 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โรงเรียน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประชาสัมพันธ์การประกวดห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Ypung Maker Space Development) ดีเด่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 และงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 \"วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ\" 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 20 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์การทำหนังสือ \"ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน\" ประจำปี 2562 16 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเเม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 16 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะนิติศาสตร์ ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางประชาสัมพันธ์โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12 13 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 13 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อแม่บ้าน 12 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การแข่งขันคาวมสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 10 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ 6 ก.ย.2562


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/209 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>