[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 \"วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ\" 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 20 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์การทำหนังสือ \"ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน\" ประจำปี 2562 16 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเเม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 16 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะนิติศาสตร์ ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางประชาสัมพันธ์โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12 13 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 13 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อแม่บ้าน 12 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การแข่งขันคาวมสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 10 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ 6 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ 6 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 5 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมกิจการเด็กและเยาวชนประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ 5 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 \"วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ\" 5 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 5 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. 2 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.ชม.3 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 2 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการ \"Young Leader Camp\" 2 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย 2 ก.ย.2562


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/207 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>