[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพัธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ \"Digital Thailand Big Bang 2019\" 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างภาคสนาม จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งาน แนะเด็ไทยให้พบแนว : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ\' สำหรับครูมัธยม (ภาคเหนือ) 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT Inspiration 8th 15 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12 11 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ทุนสัมมนาสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 11 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน 9 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมจัดกิจกรรมค่าย Robot ฐานการเรียนรู้ด้วยการเขียนโปรแกรม Coding 8 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ - กิจกรรม ติ 7 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รร.นวมินทราชุทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ต.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 27 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โรงเรียน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประชาสัมพันธ์การประกวดห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Ypung Maker Space Development) ดีเด่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 5 และงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 13 24 ก.ย.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 24 ก.ย.2562


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/207 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>