[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2563 27 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 24 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธหลักสูตรอบรมในหัวข้อ \"กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547\" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 24 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และบริจาค กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 19 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 18 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 18 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ อสมท. ลำพูน - เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยโจ้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ธ.ค 2562 หากสนใจสนับสนุนโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 0815319022 16 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562 16 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2563 13 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระกับชาติ ครั้งที่3ถ้วยพระราชทานฯ 11 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   ม.พะเยา ประชาสัมพันธืแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นประจำปี 2562 11 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ \"Dare to Dream ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต\" 11 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2563 11 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร\"เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560\"รุ่นที่ 1-รุ่นที่3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร\"หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP\"รุ่นที่1-รุ่นที่3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร\"เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง\"รุ่นที่1-รุ่นที่6 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร\"ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน\"รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   Japan Airlines ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ 9 ธ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 9 ธ.ค.2562


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/209 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>