[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 20 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560(Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 19 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมนักวิชาการศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 12 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 12 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2560 12 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่งที่4 11 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาตร์ 1 ตำแหน่ง 7 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 7 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์ 4 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 4 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 4 เม.ย.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2560 30 มี.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 29 มี.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซอง รับซองคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 60 29 มี.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับซองคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 29 มี.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 28 มี.ค.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 15 28 มี.ค.2560


กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/547 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>