[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 5 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24/2561 13 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ 13 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมประจำปี 2561 13 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียน 12 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 9 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช 9 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญบุคลากรภายใต้สังกัดของท่านร่วมการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) 8 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562 5 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5th International Conference on Education (ICE 2018) 1 ก.พ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 14และรุ่นที่ 15 26 ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 26 ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 26 ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.โครงการ The 13th Junior Dublin Literary Awards for Thailand 26 ม.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 24 ม.ค.2561


กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/553 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>