[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การค้า สกสค. ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิอร์เอเชีย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 5 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 2 เม.ย.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันติสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 30 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2561 29 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ 22 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน ขอเชิญประชุมภายใต้งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 22 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 20 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5th International Conference on Education 16 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561 16 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๑ 16 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในโรงอาหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 16 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ ระดับหัวหน้าหมวดขั้นพื้นฐาน 14 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 14 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 9 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประะชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่1 9 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานศึกาษาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 6 มี.ค.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัดประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 6 มี.ค.2561


กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/550 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>